brizi ili brigi


Piše se brizi.

Dativ i lokativ od imenice briga glase brizi. U toj reči izvršena je sibilarizacija (promena g u z ispred i).