bezbednostan ili bezbednosan

 

Piše se bezbednostan.

Međutim, bezbednosna (a ne bezbednostna), bezbednosno (a ne bezbednostno), bezbednosni (a ne bezbednostni), jer se glas t gubi iz suglasničke grupe stn (gubljenje suglasnika) u ženskom i srednjem rodu jednine, kao i u sva tri lica množine.

Kada se glas t nađe u suglasničkoj grupi teškoj za izgovor (stl, stlj, stn, štn), vrši se uprošćavanje suglasničke grupe radi lakšeg izgovora reči.