bleđi ili blediji


Piše se bleđi.

Od prideva bled komparativ je bleđi. Gradi se tako što se na osnovu prideva dodaje nastavak -ji, koji izaziva jotovanje prethodnog suglasnika.