beskorisna ili beskoristna

 

Piše se beskorisna.

Kada se glas t nađe u suglasničkoj grupi teškoj za izgovor (stl, stlj, stn, štn), vrši se uprošćavanje suglasničke grupe radi lakšeg izgovora reči.

Isto tako, beskorisno (a ne beskoristno), beskorisni (a ne beskoristni), jer se glas t gubi iz suglasničke grupe stn i u srednjem rodu jednine i u sva tri lica množine.