bajci ili bajki


Pravilno je i jedno i drugo, svako u svom značenju.

Dativ i lokativ jednine od imenice bajka glase bajci. U toj reči izvršena je sibilarizacija (promena k u c ispred i).
Genitiv množine glasi bajki.