bambadava ili banbadava


Piše se bambadava.

Taj prilog, koji znači sasvim badava, vrlo jeftino (npr. kupiti bambadava) ili potpuno uzalud (npr. bambadava se truditi), složenica je od turskih reči bam (sasvim, potpuno) i bedava (besplatno).