bambadava ili banbadava


Piše se bambadava.

To je složenica od turskih reči bam (sasvim, potpuno) i bedava (besplatno).