boranija ili buranija


Piše se boranija.

Ta imenica preuzeta je iz turskog jezika, u kojem ona glasi borani i burani. U srpskom je, međutim, pravilan samo oblik sa o.