bioritam ili bio-ritam


Piše se bioritam.

Prefiksoid bio-, koji znači životni, piše se sastavljeno: biodiverzitet, bioekologija, bioelektrični, biofizika, biogeografija, biohemija, bioinženjering, biosfera, biosinteza, biostatika itd.
Izuzetak su reči bio-dizel i bio-gas, koje se pišu sa crticom.