bioritam ili bio-ritam

 

Piše se bioritam.

Prefiksoid bio-, koji znači životni, piše se spojeno: biodiverzitet, bioekologija, bioelektrični, biofizika, biogeografija, biohemija, bioinženjering, biosfera, biosinteza, biostatika itd.

Izuzetak su reči bio-dizel i bio-gas, koje se pišu sa crticom.