komšiničin ili komšinicin


Piše se komšiničin.

U toj reči izvršena je palatalizacija (u prisvojnim pridevima izvedenim od vlastitih ili zajedničkih imenica c prelazi u č kad se nađe ispred vokala i ili e).