kao bajagi ili ko bajagi

 

Pravilno je i jedno i drugo, ali je bolje upotrebljavati izraz kao bajagi.

Izraz ko bajagi upotrebljava se u razgovornom jeziku.

Pogrešno je k(a)obajagi.