kao bajagi ili ko bajagi


Pravilno je oboje, ali je bolje upotrebljavati izraz kao bajagi.

Izraz ko bajagi upotrebljava se u razgovornom jeziku.
Pogrešno je k(a)obajagi.