katolikinja ili katolkinja


Piše se katolikinja.

Ta imenica izvedena je od imenice katolik dodavanjem sufiksa -kinja (jedno k se gubi jer se dva ista suglasnika svode po pravilu na jedan).
Isto tako, grkokatolikinja, rimokatolikinja.