katolikinja ili katolkinja


Piše se katolikinja.

Sufiks -kinja dodaje se na osnovu katolik (jedno k se gubi zbog uprošćavanja suglasničke grupe kk).
Isto tako, grkokatolikinja, rimokatolikinja.