katolikinja ili katolkinja

 

Piše se katolikinja.

Sufiks -kinja dodaje se na osnovu katolik (jedno k se gubi zbog uprošćavanja suglasničke grupe kk).

Isto tako, grkokatolikinja, rimokatolikinja.