kondenzator ili kondezator

 

Piše se kondenzator.

Ta imenica, kojom se označava naprava za skupljanje, akumuliranje elektriciteta ili uređaj za hlađenje i kondenzaciju pare, potiče od novolatinskog condensator.