kudikamo ili kud i kamo


Piše se kudikamo.

To je prilog koji znači znatno, neuporedivo, daleko. Upotrebljava se uz komparativ da bi pojačao njegovo značenje: kudikamo je bolje ići ovim putem.