krstaški ratovi ili Krstaški ratovi


Piše se krstaški ratovi.

Malim početnim slovom pišu se nazivi ratova u množini, kao i nazivi ratova u kojima se imenuju obe strane, jer se shvataju kao opisni: balkanski ratovi, punski ratovi, francusko-pruski rat, iračko-iranski rat, rusko-japanski rat, špansko-američki rat itd.