krušci ili kruški

 

Piše se krušci.

Dativ i lokativ od imenice kruška glase krušci. U toj reči izvršena je sibilarizacija (promena k u c ispred i).