komplimenat ili kompliment

 

Pravilno je i jedno i drugo, ali je običniji izraz kompliment.

Suglasničke grupe kt i nt u rečima stranog porekla mogu se razbiti umetanjem nepostojanog a ili ne moraju. Međutim, u savremenom srpskom standardu jedino su obični oblici kompliment, afekt, aspekt, eksperiment, ekvivalent, insekt, kontinent, prospekt itd.