korak-dva ili korak dva


Piše se korak-dva.

Spojevi imenica sa brojem koji označavaju približnost pišu se sa crticom: nedelju-dve, mesec-dva, kilogram-dva, litar-dva, metar-dva itd.