kraj telefona ili na telefonu


Pravilno je i jedno i drugo, svako u svom značenju.

Izraz kraj telefona znači pored telefonskog aparata.
Izraz na telefonu znači na telefonskoj vezi, na telefonskoj liniji.