kraj telefona ili na telefonu

 

Piše se i jedno i drugo.

Izraz kraj telefona znači pored telefonskog aparata.

Izraz na telefonu znači na telefonskoj vezi, na telefonskoj liniji.