kraj telefona ili na telefonu


Piše se i jedno i drugo.

Izraz kraj telefona znači pored telefonskog aparata.
Izraz na telefonu znači na telefonskoj vezi, na telefonskoj liniji.