karatistkinja ili karatiskinja


Piše se karatistkinja.

Kod imenica stranog porekla koje se završavaju na -kinja dolazi do odstupanja od gubljenja suglasnika, tj. ne vrši se uprošćavanje suglasničkih grupa radi lakšeg izgovora tih reči: čelistkinja, džudistkinja, finalistkinja, pijanistkinja, solistkinja, šahistkinja, turistkinja, violinistkinja itd.