klovn ili klovan

 

Piše se klovn.

Ta imenica, kojom se označava cirkuski komičar, šareno odeven, koji izaziva smeh izgledom, pokretima, mimikom, gegovima, potiče od engleskog clown. Pridev je klovnovski.

Bliže originalu je klaun, klaun(ov)ski.