kadgod ili kad god

 

Piše se i jedno i drugo.

Rečca god piše se spojeno sa prilogom kad kad nije naglašena i kad pojačava neodređeno značenje, i tada znači ponekad: svrati kadgod.

Odvojeno se piše kad ima sopstveni akcenat kod isticanja, i tada znači bilo kad: dođi kad god hoćeš.