kadgod ili kad god


Piše se i jedno i drugo.

Rečca god piše se spojeno sa prilogom kad kad nije naglašena i kad pojačava neodređeno značenje, i tada znači ponekad: svrati kadgod.
Odvojeno se piše kad ima sopstveni akcenat kod isticanja, i tada znači bilo kad: dođi kad god hoćeš.