kadgod ili kad god


Pravilno je i jedno i drugo, svako u svom značenju.

Rečca god piše se sastavljeno sa prilogom kad kad nije naglašena i kad pojačava neodređeno značenje, i tada znači ponekad: svrati kadgod.
Odvojeno se piše kad ima sopstveni akcenat kod isticanja, i tada znači bilo kad: dođi kad god hoćeš.