kuda ideš ili gde ideš


Piše se kuda ideš.

Za oznaku cilja kretanja treba upotrebljavati reči kuda, nekuda, nikuda i sl.: kuda ćeš; krenuo sam nekuda; ne idem nikuda.
Ne smatra se pravilnom upotreba reči gde, negde, nigde i sl. za oznaku cilja kretanja. Te reči predstavljaju priloge za mesto: gde živiš; stavi to negde; nema je nigde.