kaiš ili kajiš


Piše se kaiš.

Suglasnik j se ne piše u grupama vokala kad se i nađe na drugom mestu (osim u slučajevima kad je j deo osnove reči ili tvorbenog formanta): ateista, beduin, daire, egoizam, fluid, laik, naivan, neimar, protein, ruina, stoik, šeik itd.