kilometar-dva ili kilometar dva


Piše se kilometar-dva.

Spojevi imenica sa brojem koji označavaju približnost pišu se sa crticom: minut-dva, sat-dva, kilogram-dva, korak-dva, litar-dva itd.