ko ili k’o

 

Piše se .

Oblici iz familijarnog (svakodnevnog) govora ko (= kao), došo (= došao), išo (= išao), kazo (= kazao), našo (= našao), reko (= rekao), stigo (= stigao) i sl. pišu se bez apostrofa, a sa znakom dužine (cirkumfleksom): , došô, išô, kazô, našô, rekô, stigô i sl.