koordinacija ili kordinacija

 

Piše se koordinacija.

Od srednjovekovnog latinskog coordinatio, što znači uređivanje, usklađivanje, usaglašavanje.