krući ili krutiji


Piše se krući.

Od prideva krut komparativ je krući. Gradi se tako što se na osnovu prideva dodaje nastavak -ji, koji izaziva jotovanje prethodnog suglasnika.