kapric ili kapris


Piše se kapric.

Ta imenica preuzeta je iz (austrijske varijante) nemačkog jezika, u kojem ona glasi Kaprize (nemačko Z prenosi se kao c).