kompjuter ili računar


Pravilno je oboje.

Računar je domaća reč, ali je potreban i engleski izraz, kompjuter, prvenstveno zbog izvedenica kao što su kompjuterizacija, kompjuterizovati, kompjuterski.