kompjuter ili računar

 

Pravilno je i jedno i drugo.

Računar je domaća reč, ali je potreban i engleski izraz, kompjuter, prvenstveno zbog izvedenica kao što su kompjuterizacija, kompjuterizovati, kompjuterski.