klopci ili klopki


Piše se i jedno i drugo.

Dativ i lokativ jednine od imenice klopka glase klopci. U toj reči izvršena je sibilarizacija (promena k u c ispred i).
Genitiv množine glasi klopki.