kominike ili komunike

 

Pravilno je i jedno i drugo, ali je običnija imenica kominike.

Obe reči su suvišne pored domaćeg izraza saopštenje.