kalodont ili kaladont

 

Piše se kalodont.

To je složenica od grčkih reči kalós (lep) i odóntos (zub).

Predstavlja posebnu fabričku marku, koju ne treba upotrebljavati u opštem značenju pasta za zube.