kuhinja ili kujna

 

Pravilno je i jedno i drugo, ali je bolje upotrebljavati imenicu kuhinja.

Obliku kuhinja treba davati prednost u odnosu na razgovorno kujna. Ispravno je samo kuhinjski.