kuhinja ili kujna


Pravilno je oboje, ali je bolje upotrebljavati imenicu kuhinja.

Obliku kuhinja treba davati prednost u odnosu na razgovorno kujna. Ispravno je samo kuhinjski.