kršćenje ili krštenje


Pravilno je i jedno i drugo, svako u svom značenju.

I kršćenje i krštenje upotrebljavaju se da označe radnju – „pravljenje znaka krsta pokretom desne ruke” (na sebi, na nekome, na nečemu).
Za označavanje čina („crkveni obred primanja u hrišćansku veru uz davanje imena onome koji se krštava”) upotrebljava se samo imenica krštenje.