kilogram-dva ili kilogram dva


Piše se kilogram-dva.

Spojevi imenica sa brojem koji označavaju približnost pišu se sa crticom: dan-dva, godinu-dve, korak-dva, litar-dva, metar-dva itd.