kolabirati ili kolapsirati

 

Piše se kolabirati.

Taj glagol, koji znači „pasti u kolaps, naglo klonuti; onesvestiti se”, potiče od latinskog collabi.