ma gde ili magde

 

Piše se ma gde.

Rečca ma se piše odvojeno od priloga: ma kad, ma kako, ma koliko itd.

Rečca ma se piše spojeno samo u vezniku mada.