ma gde ili magde


Piše se ma gde.

Rečca ma piše se odvojeno od priloga: ma kad, ma kako, ma koliko itd.
Rečca ma piše se sastavljeno samo u vezniku mada.