ma gde ili magde


Piše se ma gde.

Rečca ma se piše odvojeno od priloga: ma kad, ma kako, ma koliko itd.
Rečca ma se piše spojeno samo u vezniku mada.