Marsej ili Marselj

 

Pravilno je i jedno i drugo, ali je bolje upotrebljavati imenicu Marselj.

Francusko ill i (obično krajnje) il iza vokala u srpskom se u zajedničkim imenicama prenosi kao lj: bataljon, detalj, fotelja, giljotina, medalja itd. U vlastitim imenima, starija transkripcija bila je takođe lj, kao u reči Bastilja (Bastille), ali je danas uobičajeno j, prema savremenom francuskom izgovoru: Mirej (Mireille), Rambuje (Rambouillet), Versaj (Versailles), Arkej (Arcueil), Montrej (Montreuil), Otej (Auteuil) i sl. Tradicionalni izuzeci su Marselj (Marseille) i Tiljerije (Tuileries).

Samo sa lj upotrebljavaju se izvedenice marseljski, Marseljac, Marseljka, Marseljeza.