Mendeljejevljev sistem ili Mendeljejev sistem


Piše se Mendeljejevljev sistem.

Pridev je Mendeljejevljev. Od prezimena na -ov, -ev prisvojni pridev gradi se nastavkom -ljev: Čehovljev, Krilovljev, Ljermontovljev, Rahmanjinovljev, Dudincevljev, Prokofjevljev itd.