Mendeljejevljev sistem ili Mendeljejev sistem

 

Piše se Mendeljejevljev sistem.

Od prezimena na -ov, -ev prisvojni pridev gradi se nastavkom -ljev: Mendeljejevljev, Čehovljev, Dudincevljev, Krilovljev, Ljermontovljev, Prokofjevljev, Rahmanjinovljev itd.