mandatar ili mandator


Pravilno je i jedno i drugo, svako u svom značenju.

Mandatar je onaj koji dobija mandat (npr. budući predsednik vlade).
Mandator je onaj koji daje mandat (za sastav vlade i sl.).