mandatar ili mandator


Piše se i jedno i drugo.

Mandatar je onaj koji dobija mandat (npr. budući predsednik vlade).
Mandator je onaj koji daje mandat (za sastav vlade i sl.).