Mala kola ili Mala Kola


Piše se Mala kola.

Višečlani nazivi nebeskih tela i sazvežđa pišu se velikim početnim slovom prve reči (ostale samo ako su same po sebi vlastita imena): Halejeva kometa, Kojperov pojas, Mali medved, Mali Magelanov oblak, Mlečni put, Ortov oblak, Velika kola, Veliki Magelanov oblak, Veliki medved itd.