muci ili muki


Piše se muci.

Dativ i lokativ od imenice muka glase muci. U toj reči izvršena je sibilarizacija (promena k u c ispred i).