magljenje ili maglenje


Piše se magljenje.

Ta glagolska imenica izvedena je od glagola magliti. Kod glagolskih imenica izvedenih od glagola sa samoglasnikom i u osnovi prezenta obavezno je jotovanje.