međusmena ili među smena


Piše se međusmena.

Prefiks među-, koji označava da se nešto nalazi u položaju između delova označenih drugim delom složenice ili da se nešto odnosi na dve jedinke ili više jedinki označenih drugim delom složenice, piše se sastavljeno: međufaza, međugradski, međuklasa, međuljudski, međupaluba, međuplanetarni, međuprostor, međurečje, međusprat, međuvreme, međuzvezdani itd.