mi bismo ili mi bi


Piše se mi bismo.

Oblik 1. lica množine aorista od pomoćnog glagola biti glasi bismo. Pogrešna je upotreba u sastavu potencijala jedinstvenog oblika bi u svim licima (ne mi bi mogli, mi bi hteli i sl. nego mi bismo mogli, mi bismo hteli itd.).