ma kakav ili makakav


Piše se ma kakav.

Rečca ma piše se odvojeno od zamenica: ma kakvih, ma kakvoj, ma kakvom, ma ko, ma koga, ma kojeg, ma koji itd.
Rečca ma piše se sastavljeno samo u vezniku mada.