maskenbal ili maskembal


Piše se maskenbal.

Ta imenica preuzeta je iz nemačkog jezika, u kojem ona glasi Maskenball. Kada se suglasnik n nalazi na kraju prvog dela složenice, a drugi deo počinje suglasnikom b (ili p), dolazi do odstupanja od jednačenja suglasnika po mestu tvorbe.