maskenbal ili maskembal

 

Piše se maskenbal.

Od nemačkog Maskenball, što znači ples pod maskama.

Kada se suglasnik n nalazi na kraju prvog dela složenice, a drugi deo počinje suglasnikom b (ili suglasnikom p), dolazi do odstupanja od jednačenja suglasnika po mestu tvorbe.