magaciner ili magacioner


Pravilno je oboje.

Oblik magacioner je uobičajen, ali se smatra ispravnijim magaciner (ili skladištar).