maločas ili malo čas

 

Piše se maločas.

To je prilog koji znači pre sasvim kratkog vremena, malopre: otišli su maločas, možeš da ih stigneš ako požuriš.