ma koliko ili makoliko

 

Piše se ma koliko.

Rečca ma se piše odvojeno od priloga: ma gde, ma kad, ma kako itd.

Rečca ma se piše spojeno samo u vezniku mada.