ma koliko ili makoliko


Piše se ma koliko.

Rečca ma piše se odvojeno od priloga: ma gde, ma kad, ma kako itd.
Rečca ma piše se sastavljeno samo u vezniku mada.