ma koliko ili makoliko

 

Piše se ma koliko.

Rečca ma piše se odvojeno od priloga: ma gde, ma kad, ma kako itd.

Rečca ma piše se spojeno samo u vezniku mada.